Sağlık Teknoloji

Çocukluk Çağının En Sık Görülen Hastalıklarından Olan Otitis Medianın Tespiti İçin Yeni Bir Akıllı Telefon Uygulaması Geliştirildi.

Çocuklardaki kulak enfeksiyonlarını tespit etmek zaman zaman zor olabiliyor.Bunun önüne geçebilmek için Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kulak zarı arkasındaki sıvıyı, bir parça kağıt ve bir akıllı telefonun mikrofon ve hoparlörünü kullanarak tespit edebilen yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.
Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre kulak enfeksiyonları, kulak zarı arkasında bulunan orta kulaktaki sıvı birikmesi nedeniyle oluşuyor. Kulaktaki her sıvı birikmesi, çocuklara acı verdiği gibi iyi duymalarını da zorlaştırabilir.
Akıllı telefonda bulunan uygulama, küçük bir huni şeklindeki kağıt ile kulağa birkaç yumuşak sesli cızırtı gönderiyor.Cızıltılar kulaktan tekrar telefona yansımasındaki süreci hesaplayan uygulama, gönderdiği sesin yansıdıktan sonra nasıl değiştiğini algılayarak kulakta biriken sıvıyı yüzde 85 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor.
98 hasta üzerinde klinik bir çalışma yaptıklarını söyleyen araştırmacılar, tanıyla ilgili olarak timpanometri ve pnömatik otoskopide yayınlanan performans ölçümleriyle karşılaştırılabilir olarak % 85 duyarlılık ve % 82 özgüllük elde ettiklerini açıkladı.